Miha Resman ni več v upravi Save, zdaj bo v upravi Gorenjske banke. Sava pa je največji lastnik banke. Miha v banki čaka pravo delo: tvegane naložbe! Tega se ja učil v Savi kjer so Bohorič&comp Savo spravili tja kjer je danes: v Ljubljano in skoraj na kant, kot se reče. Zato je napis na poslovni stavbi v Kranju smešen in žalosten spomin na nekaj, kar so v Kranju ustvarjale generacije - zdaj so lastniki gumarstva Američani in Čehi. Še dobro: oni delajo gume in ne finančne transakcije kot je bila tista s Kordeževim Merkurjem, ki je zamajala tudi Bohoričevo Savo....