Nasmejan je Zlatko Filej, gonilna sila združevanja nekdanjih gojencev vojaške šole rezervnih oficirjev v Bileći (BiH)! Na stotine se jih je odzvalo, dogajajo se mednarodni stiki, letos pomladi bo tudi "jugoslovansko" srečanje ljudi, ki so našli skupni imenovalec v "čuje se odmev korakov po kamenju hercegovskem"! Enim je prav, drugi se namrdnejo, treji prisegajo na demokracijo, četrti so proti. Kdo te bo, če te ne bo svoj! In je z "jugonostalgikom" Zlatka Fileja (v pokoj odšel kot slovenski vojak) označil kar naš lajnar Rastko Tepina. Kranjčan Kranjčana, jasno. Zlatko si zadeve ni dal preveč k srcu, "bilećanci" se družijo z dobro voljo in prostovoljno. Kdor je proti - naj ne moti!