Predsdnik KS Predoslje, podjetnik s 300 000 evri prometa letno, direktor podjetja ADS efekt, kriminalist PU Kranj Danilo Šenk je bil imenovan v svet javnega Zavoda za turizem! Tam bo skrbel za red in zakonitost poslovanja, za kadrovske in druge zadeve. Imenoval ga je svet MO Kranj na predlog predsednika Stranke za napredek KS Jožeta Lombarja. Podjetje Danila Šenka je minulo soboto skrbelo za ozvočenje pustovanja v Kranju. Naročnik: Zavod za turizem Kranj. Z MO Kranj je do zdaj opravilo za 50 000, z Zavodom za turizem pa 30 000 poslov. Čestitamo!