Oblast Mohorja Bogataja je službice podelila svetnikoma SD Evstahiju Drmoti in Benu Fekonji, prav tako Juretu kristanu iz SDS. Delovno mesto: Komunala Kranj - v občinski večinski lasti! Mestni svetniki za zdaj niso ponovili mandatov, ostajajo jim lepe službe, ki so jih pridobili na razpisih kjer so zmagovali za šalo kot najboljši kandidati. Vsaj še dva politika SDS in SD (ne tudi mestna svetnika) sta našla kruh v Komunali, ki je živ dokaz "kadrovanja po predpisih in za najboljše kadre". Drmota je že prej pogorel na državnih volitvah, vsi trije svetniki pa so samo del zgodbe o tem, kako lokalni politiki skrbijo zase...