Ko je leta 2010 na oblast prišel Mohor Bogataj, je z njim začel svoj pohod Mitja Herak, bivši policist, pravnik in direktor uprave. Takrat je Kranj dejansko že pridobil 500 000 evrov denarja (lasten vložek pa je bil 50 000) za Gorenjski muzej. A se jim je odrekel, denar je romal v Piran - odločilno vlogo pa je imel pri vsem prav Herak, trdijo naši viri. Projekt Open Museums je za Kranj bil nezanimiv - Herak pa je postal nadzornik BSC (podjetniško podporni center). Zdaj je tudi ena glavnih "zvezd" anonimke o stanju v zakulisju pravega svinjanja po ljudeh v in okoli BSC! Ker so anonimke vedno priložnost za obračun z ljudmi, se od njih ograjujemo - zgodbo z denarjem za muzej pa smo preverili. Res: Kranj se je odrekel denarju, ki je bil - na pladnju! Kdo je in po koliko prenavljal zasebno hišo in kdo je potem dobil posle z občino pa tudi lepo piše = a smo o takih primerih do zdaj vedno pisali v povezavi z bivšim županom! Isti gospod Herak je danes v.d. direktorja Zavoda za turizem in mestni uradnik! Njegova vloga v BSC pa bo seveda skupaj z ostalimi šele prišla na dan. Lahko zapišemo še, da se je vojna med vpletenimi spustila že med rjuhe kar je tragično, žalostno - a tipično slovensko, gorenjsko in kranjsko. Žal.