Trma vse ve in vse zve: novi šefi na MO Kranj so Miha Juvan (javne gospodarske službe), Janez Ziherl (okolje in prostor), Daša Meglič (družbene zadeve), Tanja Hrovat (projektna pisarna)! Župan Boštjan je torej začel pometati na občini kjer ne bodo več šefi Brane Šimenc, Nada Bogataj Kržan,Janez Ziherl, Boštjan Gradišar!!! Vsi novi vodje so že do zdaj bili zaposleni, vsi odstavljeni dosedanji vodje se selijo na druga delovna mesta. Svoje položaje so obdržali financar Mirko Tavčar, šef tehničnega sektorja Sašo Govekar in šef redarjev Robert Zadnik. Po njih dejanjih jih bomo sodili.....