V sredo se bodo svetniki in svetnice seznanili s tem, kako dejansko deluje mestni svet. Pri dveh svetnikih Stranke za napredek KS (v preteklosti so bili Mohorjevi do konca) sta domnevno zamenjani glasovalni tipki oziroma napravi delujeta navzkrižno: če glasuje Damjana, se glas zabeleži Jožetu in obratno. Kadar glasujeta oba enako, je izid torej ustrezen - v vsakem nasprotnem primeru pa gre za naopačno glasovanje. Že samo delovanje dveh glasovalnih orodij pa nam daje slutnjo delovanja mestnega sveta v preteklosti: kaj če se je to dogajalo tudi prej - koliko je bilo nezakonitih odločitev? In za povrh: za delovanje je pristojna šefica uprave Senja Vraber, kajne? Koliko časa napravi tako delujeta, kje je vzrok, kdaj se je to začelo in ali so odločitve (in katere) sedanje oblasti neveljavne, sporne, nezakonite - bomo zvedeli prihodnjo sredo. Ko je na vrsti redna 7. ali izredna 1. seja? Svetniki so nas opozorili na vabilo, ki je dvoumno. Čeprav so sklicali izredno sejo, ker je majsko župan odpovedal, zdaj sklicuje on sedmo redno sejo... Potrditev o spornem glasovanju so nam ponudili svetniki in svetnice različnih strank, vse pa naj bi se zgodilo v eni veliki opozicijski kjer so zanimiva elektronska sporočila sprožila jasne dvome o tem, kako deluje mestni svet leta 2015!