Petra Mohorčič je potrjena kot stara/nova šefica Glasbene šole, Mirjam Drnovšček bo še naprej vodila Prešernovo gledališče! Če vemo, da občinsko upravo vodi Senja Vraber, da Ljudsko univerzo krmari Mateja Šmid, da je (dokaj nova) vodilna v mestni knjižnici Breda Karun, da vrtce vodi Irena Pavec ter da je znana postala tudi Judita Nahtigal (Dijaški in študentski dom Kranj), Gorenjski muzej pa vodi Marjana Žibert, potem Kranj je tudi mesto žensk! Žal v politiki še niso uspele zmagati, Alenka Bratušek je povsem pogorela, Hermina Krt pa izginila s prizorišča...