Človek obrača, bog obrne.../pregovor naših dedov/. Kranjski, današnji: Trilar se obrača, država pa ga obrne! Razlago vam bomo posredovali na tej strani in dejansko jo lahko ponazorimo samo z - adijooooo postaja pri šolah in zdravstvenem domu! Kajti zgodilo se je nekaj zanimivega kar bo očitno prelomno tudi za civilno pobudo z Zlatega polja. In predvsem: Trilarjeva strategija je pokopana.....kot tudi zamisel o postaji, ki jo je "kupil" od Mohorja in vsilil ljudem na Zlatem polju. BERITE TRMO, KER MI (Z)VEMO VSE!