Barbara Gunčar je kot predstavnica svoje liaste svetnica MO Kranj in do zdaj je tesno sodelovala z okoljem. Zdaj je Milan Klemenčič, predsednik sveta KS Kokrica, ne vabi več na seje oziroma jo v glasilu KS Vaščan obravnava enostransko, ker ji ni bilo omogočeno, da poda svoj komentar. Pa smo ga pridobili mi in njegovo bistvo je takole: procesu pridobivanja športnega parka na Kokrici sodeluje dlje časa, prizadeva si za ureditev celote - tega v projektu bejzbol igrišča ni zaznala in je zato jasno opozorila, da projekt nima proračunske osnove in se ga ne da reševati le tako, da bodo posamezniki zadovoljni, krajani pa parka ne bodo imeli in tudi ceste ne. Poudarila je še, da dela za krajane in tiste, ki so ji na volitvah zaupali in ne za posameznike....