Razlog, da Trilar nima odgovora = Trma. Noro, kranjsko in resnično: ko je mestni svetnik Jani Černe (SD) vprašal župana, ali ima novo parkirišče dovoljenja, ali ne, je Trilar pojasnil takole: odgovora ni dal, ker je Trma nekredibilen medij!? He he, nekredibilen župan nas je proglasil za nekredibilne? Pohvala, ki nam gre res v čast! Kajti: Ministrstvo za okolje in prostor je v uradnem odgovoru za javnost pred 3 dnevi sporočilo, da gradbeni inšpektor vodi postopek v zvezi s parkiriščem. Upravna enota Kranj je v dveh odgovorih pojasnila, da nikdar niso dobili nobene vloge za gradbeno in posledično uporabno dovoljenje. In po takih odgovorih ostajamo pri našem skromnem nekredibilnem mnenju: PARKIRIŠČE DOVOLJENJ NIMA, KER SO NAM TO POTRDILI KOMUNALA KOT UPRAVLJAVEC, DRŽAVA KOT NADZORNIK NAŠEGA PROSTORA. In kot smo že zapisali: ali jih parkirišče potrebuje, bo ugotovil inšpektor. KDO JE ZDAJ NEKREDIBILEN? Mimogrede: pri gradnji/vzpostavitvi parkirišča je prišlo vsaj na delu zemljišč do spremembe namembnosti kar je predpogoj za vlogo za gradbeno dovoljenje pri drugih gradnjah. Kako je pri Stari Savi, bomo poročali...Trilarju, ki je nekredibilen župan Kranja, ker mu ne zaupa 75% občanov (javna anketa) in mestni svet (izglasovali nezaupnico) in častno razsodišče (zgodba še sledi...) pa seveda želimo vse dobro do konca mandata....in se zahvaljujemo, ker po njegovi zaslugi branost Trme vztrajno raste...

Ni dobil odgovora - Jani Černe