Fotografija Domplana vam nazorno pokaže, kako je s povodom za zaplet na Planini kjer stanovalec živi na hodniku, gladovno stavka in "brani" s časopisom polepljeno okno, ki omogoča pogled v njegovo stanovanje. Bi se vi strinjali s tako prenovo bloka kjer ste imeli prej zasebnost pred pogledi, zdaj pa to skušate zagotoviti sami? Lahko kdorkoli to izglasuje in se ne morete upreti? Vam lahko sostanovalci tako "nagajajo" ali "pomagajo"? Ne gre za nobeno presojo ali celo navijanje za eno ali drugo stran - gre za problem, ki se lahko zgodi vsakomur. Kajti: če se proti tebi obrnejo še ljudje, ki imajo vpliv med stanovalci, je problem nerešljiv. Poudarjamo: ključno je bilo, da so neprosojna okna zamenjali z drugačnimi čeprav ogromno blokov na Planini še vedno ima stekla skozi katera se ne da videti k sosedu? Iluzija, da bo ležeči na hodniku uspel sam zbrati podpise, ki bi omogočili poseg Domplanu, je očitna: ljudje so skregani med sabo in si seveda iz teh razlogov nagajajo. In še: kaj bo in kako bo in kdo bo kriv, če pride do nasilja?