Občinski svetniki različnih strank in list, ki so doma v KS Kokrica, se združujejo in povezujejo. Na osnovi interesov in potreb. To pa preprosto pomeni, da Barbara Gunčar, Milan Glamočanin, Iztok Jenko, Nataša Majcen, Robert Kranjec želijo v mestnem svetu opozoriti na probleme kraja (ceste, komunalno urejanje, nova stanovanjska soseska), ki naj bi jih oblast Matjaža Rakovca začela urejati tako oziroma kasneje - odvisno od denarja, ki ga je treba zagotoviti v proračunu! Takega povezovanja do zdaj v mestnem svetu nismo videli veliko (bolj so v modi strankarske naveze), a je legitimno in seveda koristno zaradi skupnega nastopa. Ta pa ob 5 podpisih pomeni lep del 33 članskega mestnega sveta in to ni kar tako.Skoraj toliko namreč štejeta dve najmočnejši strankarskui skupini svetnic in svetniko, natančno toliko pa vodilna (zaradi župana) SD. Seveda pa tudi v primeru KS Kokrice velja, da svetniki uresničujejo zaveze glede reševanja problemov v okoljih kjer so bili izvoljeni - a krajevnih skupnosti je nekaj deset in ni logike, da bi bile na tak način druge KS zapostavljene.....