Andreja Kert je bila v mestni svet izvoljena na listi Več za Kranj&SAB, a je kot prva mestna svetnica v tem sklicu zapustila svetniško skupino in je od takrat samostojna. Zakaj je to storila, je povedala Trmi.

"Razlogi za odhod so večplastni. Enostavno povedano: odšla sem zaradi nesoglasij in razhajanj z vodstvom stranke. Sicer sem sodelovala na volitvah kot predstavnica SAB."

Zakaj ste vstopili v politiko?

"To ni moj prvi stik s politiko, povabil me je član SAB. Vendar pa nisem bila in tudi zdaj nisem članica nobene stranke. Z znanjem in izkušnjami želim koristiti skupnosti, to je razlog mojega političnega delovanja."

Delujete lažje ali težje kot samostojna svetnica?

"Vedno podprem dobre projekte in pri tem ne ovira nobena zaveza, samo presoja. Tudi en glas veliko šteje, če gre za argumentirano odločitev, ki je tudi odločna, brez prikritega ozadja."

Je kranjski mestni svet učinkovit ali ne?

"Mineva eno leto delovanja, kranjska politična slika pa nima jasnih obrisov in težko bi govorila o učinkovitosti. Manjka jasnih povezav in ciljev."

Konkretni problemi, ki terjajo rešitve?

"Poslovna cona, ker nam je lahko zgled sosednja občina. S tem nujna cestna povezava, obenem pa si želim tudi varnih cest s pločniki, kolesarske steze tudi na obrobju občine. Pa nov dom za starejše in še kaj bi se našlo!"

Sodelovanje z županom, mestno upravo?

"Korektno. Pogrešam več komunikacije znotraj sveta, med delovnimi telesi - posebej, če gre za zahtevne odločitve."

Andreji Kert hvala za odgovore. Svetnica je sicer podjetnica, ima bogate izkušnje iz državne uprave in tudi visokošolskega področja.