Brane Fartek je eden tistih, ki z javnim denarjem znajo. Leta in leta vodi Zavod za šport Kranj in ima kaj pokazati. Ni bilo čudno ali naključno, da je ob milijonski naložbi v prenovo tartanske steze in ob prav tako izdatni naložbi v razsvetljavo dobil - pohvale! Mestni svetniki in svetnice so enoglasno ocenili, da je v Športnem centru javni denar uporabil učinkovito četudi je naložba za kakih 350 000 evrov prekoračila prvotni obseg. A hec je nekje drugod in Trma z veseljem objavlja, da je več lahko tudi manj. Kajti Brane Fartek je res prekoračil za to vsoto dogovorjeni znesek, to kakovostno pojasnil in dobil podporo. Toda dejansko je zapravil kakih 300 jurjev manj...Kako? NALOŽBA, KI JE BILA PO SILI RAZMER ZDAJ OPRAVLJENA V CELOTI, JE PREDVIDEVALA V VEČ LETIH PRECEJ VIŠJO VSOTO. KER JE DIREKTOR ZAVODA VSA DELA IZPELJAL NAENKRAT, JE KONČNI ZNESEK (KLJUB LETOŠNJI PREKORAČITVI) ZA OKOLI 300 000 EVROV NIŽJI KOT JE BIL PREVIDEN V VEČ PRORAČUNSKIH LETIH. IN TAKO JE ZA NALOŽBE V ŠPORTU V PRIHODNJE MOGOČE RAČUNATI TUDI NA TE PREOSTALE EVRE, ČE NE BO POLITIKA ODLOČILA DRUGAČE... Kranjska zgodba je torej taka: porabljeno bo manj denarja od predvidenega in ne več!?