Svetnica Ana Pavlovski (izstopila iz SD na začetku mandata, samostojna svetnica....) je danes dopoldne zastavila svetniška vprašanja županu Matjažu Rakovcu glede obveščanja in plačevanja medijem ipd. Pozdravljamo taka in vsa druga vprašanja, ker so usmerjena v porabo javnega denarja! A GLEJ NO ŠMENTA: GOSPA SVETNICA JE MALCE POMEŠALA TUDI MEDIJE, PODJETJA IN POSAMEZNIKE. ZMOTILO JO JE, ZAKAJ NI MED TISTIMI MEDIJI, KI SO PREJELI PLAČILO V 2019 TUDI - MIRAN ŠUBIC S.P.????? Naši dragi svetnici (njeno vprašanje smo prejeli iz krogov kranjskih svetniških skupin) bi seveda odgovorili radi kar sami, ker občina ni naš "odvetnik"....Posebej zato, ker je Ana Pavlovski tako rada poznala podpisanega novinarja, ko ga je - potrebovala. Ker je njen bivši partner pač ležal na hodniku stanovanjskega bloka zaradi nesoglasja s sosanovalci ipd. sporov, je mestna svetnica našla neposreden stik z novinarjem in kot vedno je slednji objavil zgodbo (z vseh plati, kajpak...) o protestu prijatelja mestne svetnice na hodniku bloka na Planini kjer je protestno prebival, gladovno stavkal. Stanovanje je (bilo) last gospe Pavlovski, ki je iskala medijski odmev.

KAJ IMA ZGODBA IZ NJENEGA STANOVANJA IZPRED LET SKUPNEGA Z DANAŠNJIM SVETNIŠKIM VPRAŠANJEM? TOLIKO KOT IMAJO MEDIJSKE OBJAVE, POGODBE IPD. MO KRANJ Z - MIRANOM ŠUBICEM S.P., KI GA OMENJA MESTNA SVETNICA. ŽAL PA PRI TEM TOLČE PO SENCI KOZLA LISCA IZ KOZLOVSKE SODBE....PA POGLEJMO ZAKAJ!?

*Miran Šubic sp nikdar ni bil, ne bo in ni plačan za medijske objave MO Kranj kar jasno izpričuje pogodba, sklenjena med MO Kranj in Miranom Šubicem s.p. in to bi morala svetnica Pavlovska vedeti, ker je pogodbo ipd. jasno opredelil mestni svet MO Kranj v razpravi in sklepu, ki je dejansko odkril že znano: pogodba je bila sklenjena zakonito, realizirana zakonito.....

*Miran Šubic sp ali Miran Šubic kot univ. dipl. novinar nikdar ni prejel niti centa za storitve medijskih objav MO Kranj (glej vsebino pogodbe, javno objavljeno), ker to ni bil predmet pogodbe, ki se je iztekla koncem 2019

*Miran Šubic torej v nobenem kontekstu ne sodi v sklop vprašanj svetnice Ane Pavlovski koncem 2020, ker je svoj s.p. zakonito zaprl 1.6.2020 in je od takrat nezaposlen skoraj 39 leti delovne dobe v novinarstvu

ČEPRAV BI SI ČLOVEK MORDA ŠTEL V ČAST, DA GA MESTNA SVETNICA OBRAVNAVA KOT MEDIJ, JE ŽAČ TO PLOD NJENEGA NEZNANJA, O ZLONAMERNOSTI PA RAJE NE PIŠEM. LAHKO PA BI TO PREVERILA NA ISTI TELEFONSKI ŠTEVILKI KOT JE ISKALA POMOČ V "SVOJI ZADEVI" PRED LETI, KO JE POTREBOVALA MEDIJSKI ODMEV (BOLJ ALI MANJ) OSEBNE ZADEVE. ZATO JI RAJE ODGOVORIM JAVNO...

PS.: NIČ ME NE MOTI, ČE BO KARKOLI ODGOVORILA MO KRANJ, KI PA NI ODVETNIK MOJEGA NOVINARSKEGA DELA. KDOR ME MEŠA V POGODBE O MEDIJSKIH OBJAVAH, JE NEPOUČEN ALI PA - ŽLEHT. TE LASTNOSTI PA SEVEDA MESTNI SVETNICI ANI PAVLOVSKI NE PRIPISUJEM, KO PA ME VEDNO TAKO PRIJAZNO OGOVARJA....In še tole: k sodelovanju sem bil kot podjetnik povabljen, pogodbene obveznosti sem izpolnil in sodelovanje je bila zanimiva izkušnja v mojem življenju. A sodeloval sem že tudi z radiem in televizijo Slovenije, vrsto časopisov in tudi zasebnih naročnikov z različnih področij....Zato bi mi po svoje moralo goditi, da me mestna svetnica v svoji vnemi šteje med medije oziroma tiste, ki smo plačani za objave....SPOROČAM NJEJ IN VSEM OSTALIM, DA JE TO NAVADNA CENENA POLITIČNA IN OSEBNA LAŽ....