Gospa Katja Štruc morda ve, kaj je nadomeščanje - zanesljivo pa ona in njeni podrejeni ZAVAJAJO JAVNOST Z ZGORAJ OBJAVLJENIM SPOROČILOM ZLASTI NOVINARJEM*MEDIJEM*JAVNOSTI! Društvo Trma ni nikdar sprejelo, da bi naš predlog kako nadomestili ipd. GA JE PA MOGOČE ZAVRNITI, ČE SE O NJEM ODLOČA. A NA DNEVNEM REDU SEJE MESTNEGA SVETA NI BILO NE GRADIVA, NE TOČKE O TEM, KAKO "NADOMESTITI" LEGITIMEN IN LEGALEN PREDLOG DRUŠTVA IZ TE OBČINE! Zakaj tako sporočilo? Zato, da se zamolči, kdo je predlagatelj "nadomeščenega predloga" ali preprosto zato, da se skrijejo dejstva in z njimi resnica? Gospa šefica kabineta župana in njeni podrejeni, ki skrbijo za obveščanje kranjske in širše javnosti imajo priložnost, da se za tako "obvestilo po seji mestnega sveta" opravičijo. KER JE NEDOSTOJNO DO TISTIH, KI SO JAVNO IN S PODPISOM IN DOPISOM IN POJASNILOM POSREDOVALI POBUDO, DA KNJIŽNICA NOSI IME PO FRANCETU PIBERNIKU. POUDARJAMO: ODLOČITVI MESTNEGA SVETA NE OPOREKAMO, JE LEGALNA. NI PA LEGALNA POT DO NJE ALI JE VSAJ NEDOSTOJNA IN ZATO JE SPOROČILO O TEM - OPROSTITE - MANIPULACIJA.