Trma ni kar tako: potem, ko smo zaman čakali na odgovor/pogodbo o hišniških delih od predsednika sveta KS Kokrica Domna Hvale (če bi vztrajali, bi jo seveda dobili tudi po posredovanju državnih ustanov), smo ubrali bližnjico in objavljamo pogodbo s hišnikom KS Kokrica oziroma za zdaj vsaj podpisnika. POGODBA JE IZREDNO ZANIMIVA, KER JE SKLENJENA Z MIZARJEM, KI JE OČE DEJANSKEGA HIŠNIKA. KI JE TUDI KRAJEVNI SVETNIK. KI DEJANSKO OPRAVLJA HIŠNIŠKA DELA. To je model delovanja nove občine za katero si prizadeva KS Kokrica oziroma Domen Hvala? To je delovanje bodočega nesojenega župana (kot sam poudarja javno) nove občine? PRIDOBILI SMO VSE ODGOVORE IN JIH BOMO SEVEDA OBJAVILI. PA SO JIH DALI TISTI, KI JIH MORAJO DATI IN ---- POMISLITE ---- NISO IMELI POJMA O HIŠNIŠKO-SVETNIŠKIH POSLIH NA KOKRICI!? SAMO NA TRMI!