Za Levico se je izborila Ana Černe in bo še naprej mestna svetnica, soprog Jani pa je z SD in županom Rakovcem povečal število svetnikov na 7 in tako soi postali najbolj množična svetniška skupina v mestnem svetu. Če je torej 7+1 že 8, jih do prevlade v svetu manjka še - 9 (17 pomeni večino). In tudi to je zdaj naloga do drugega kroga, ko bo vse bolj jasno - namreč, kdo bo sestavil koalicijo....