1.dejanje: MLADA KRANJČANKA JE SVOJE SICER PRECEJ DOTRAJANO STANOVANJE ODDALA MAMICI (NAJMANJ) ŠTIRIH OTROK + PARTNERJU. ŠTEVILA NE NAVAJAMO, DA SKRIJEMO OSEBNE PODATKE - NAJEMNICA JE SLOVENKA, DA NE BO TAKOJ ŠOVINISTIČNIH IZPADOV....OTROCI SO VEČINOMA UPRAVIČENI DO VSEH SOCIALNIH DODATKOV, PARTNER JE ZAPOSLEN.

2.dejanje: POGODBA JE NOTARSKO OVERJENA, A NAJEMNICA KASNEJE PROSI, DA BI BILA PRILAGOJENA TAKO, DA BO SAMA KOT OBČANKA KRANJA LAHKO PROSILA ZA SOCIALNO STANOVANJE. NAJEMNICA TUDI PRIDOBI SUBVENCIJO NAJEMNINE, KI JE TAKO NAKAZANA NAJEMODAJALKI, DEL PA NAJ BI NAKAZOVALA NEPOSREDNO NAJEMNICA....

3.dejanje: NEPRESTANO PA NAJEMNICA KASNI Z OSTALIMI DOGOVORJENIMI OBVEZNOSTI, A NA KONCU USPE IZPROSITI PODALJŠANJE POGODBE ZARADI STISKE. NAJEMODAJALKA JE DOBRA PO SRCU: ČEPRAV ŽELI SAMA UREDITI STANOVANJE ZA SVOJE BIVANJE, RAZUME STISKO DRUŽINE IN DOVOLI PODALJŠANJE POGODBE. VMES PA OPAŽA, DA NAJEMNICA NE PLAČUJE OBVEZNOSTI, NEPRESTANO JO POZIVA K TEMU IN PREJEMA RAZLIČNE OBLJUBE.

4.dejanje: OBČINA DODELI STANOVANJE NAJEMNICI, A ŠE NI PROSTO. NAJEMODAJALKA ZARADI SKLENJENIH DOGOVOROV O PRENOVI STANOVANJA, NE MORE VEČ ODLAŠATI IN DRUŽINA SE PRESELI DRUGAM. ŠOK: RAZLIČNIM DOBAVITELJEM (ELEKTRIKA IPD.) OSTANEJO DOLŽNI NEKAJ TISOČ EVROV, A ŠE VEDNO OBLJUBLJAJO, DA BODO VSE PORAVNALI...NITI CENTA DOLGA NISO PORAVNALI DO DANES.

5.dejanje: NAJEMNICA PREJEMA SAMO SOCIALNE DODATKE, KI PA SO GLEDE NA NEZAPOSLENOST /DRŽAVA SUBVENCIONIRA TUDI TO ZA ČAS OTROŠTVA..../ ZNATNI. PRAV TAKO JE ŠE VEDNO ZAPOSLEN NJEN PARTNER. KO NAJEMODAJALKA SKUŠA IZTERJATI SVOJ DOLG, JI DRŽAVA (SODIŠČE) POJASNI, DA TO NI IZVEDLJIVO, KER IZVRŠBA NI MOGOČA - SOCIALNIH PREJEMKOV NI MOGOČE ZASEČI, PARTNER PA NI ZAVEZAN K PLAČILU IZ SVOJE PLAČE. IN ŠE: NAJEMODAJALKA IZVE, DA NI PRVIČ, DA OMENJENA NAJEMNICA RAVNA NA TAK NAČIN.

6.dejanje: NAJEMNICA IN NJENA DRUŽINA PREJEMA VSE MOŽNE SOCIALNE DODATKE IN OLAJŠAVE. PREJELI BODO SOCIALNO, ŠTEVILČNOSTI PRIMERNO STANOVANJE OD OBČINE. NAJEMODAJALKA JE MLADA (POD 30 LET), KI SI SAMA REŠUJE SVOJ STANOVANJSKI PROBLEM S PRENOVO, KI JO PLAČA SAMA. PRAV TAKO POPLAČA VES DOLG, KER SICER DOBAVITELJI PLINA, ELEKTRIKE, VODE IPD. NE OMOGOČIJO PRIKLJUČKOV V NJENEM STANOVANJU. NOBENA PROŠNJA NE ZALEŽE, DRUŽINA NAJEMNICE NE PLAČA NITI CENTA.

Epilog: Slovenija je socialna država. Kranj je občina kjer socialno usmerjenost poudarjajo vsi. Mlada Kranjčanka je to lekcijo plačala iz lastnega žepa čeprav njena plača "tekmuje" z višino prejemkov in olajšav in socialnih ugodnosti družine, ki ji je ostala dolžna lepo vsoto - neizterljivo po predpisih naše države,

ZATO JE JASNO, ZAKAJ SMO TOLE ZGODBO OPREMILI S FOTOGRAFIJO, KI ODRAŽA PREGOVOR, DA JE DOBROTA SIROTA....