Potrditi ga morajo še ustanoviteljice Osnovnega zdravstva Gorenjske in potem bo Matjaž Žura novi šef te ustanove, ki združuje zdravstvene domove in še kaj. Resnično javnosti skoraj neznan je očitno prepričal s svojim dosedanjim delom (pomočnik direktorice ZD Kranj), poudariti pa je treba, da enak priimek nima nobene povezave z Lili Gantar Žura, ki vodi ZD Kranj! In zakaj je to pomembno? ZATO, KER BO OZG (OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE) PREDVIDOMA PARTNER PRI PROJEKTU SEVERNA VRATA KRANJA - OZIROMA NAJVEČJI NALOŽBI V ZDRAVSTVO V KRANJU KAR SMO JIH KDAJ IMELI!? JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO BODO JUTRI PRETRESALI MESTNI SVETNIKI IN SVETNICE, V OČI PA ZBODE PODATEK O VEČ KOT 4 000 000 VLOŽKA USTANOVE, KI NAJ BI JO OD JULIJA VODIL MATJAŽ ŽURA!? Za nas laike to preprosto pomeni, da so trditve o izrednem bogastvu OZG še kako točne in je to zdravstvena ustanova, ki bo z milijoni sodelovala v novi naložbi v Kranju. Seveda pa je treba javno-zasebno partnerstvo najprej sploh sprejeti...

Naložba ob cesti proti vojašnici, Kokrici pa skriva tudi famozno "avtobusno postajo" od katere je oblast Matjaža Rakovca odstopila, zanjo pa se je potegoval bivši župan Trilar.....