Včeraj je "zaslišani in napadeni" direktor kranjske Komunale svetnicam (torej tudi Barbari Gunčar) izročil gradivo o poslih in njegovih poskusih - prihrankov. Navedimo primer: direktorica mestne uprave v času Boštjana Trilarja je dobila - glej no glej naključje - službo na Komunali kot svetovalka direktorja!? Opala: na svetovalce ima Boštjan Trilar piko, če ne gre za "njegov kader" in direktor Matjaž Berčon je po nastopu funkcije v Komunali ugotovil, da ne potrebuje svetovalke za okoli 50 000 evrov letno in slednja odhaja s Komunale. In direktor je prekinil tudi poslovanje s podjetjem Nets iz Kranja katerega solastnica je Barbara Gunčar, mestna svetnica. Kot je zapisano v gradivu mestnemu svetu, je njeno podjetje od Komunale prejelo do zdaj 105 000 evrov. Svetnica je tudi prokuristka podjetja, ki je Komunali zaračunavalo "podporo procesom" ipd. Danes se je na seji večkrat oglasila svetnica, ki živi od Komunale, z njo posluje!? In jasno je, da ni ravno hvalila tistega, ki je v prid prihranka podjetja prekinil poslovanje z njenim podjetjem, ki je s Komunalo poslovalo ves čas odkar je Barbara Gunčar v mestni politiki!? Je torej Matjaž Berčon kot novi direktor zagrešil usodno napako, ko je sklenil prihraniti Komunali na račun "napačnega podjetja"!? Pričakovali bi, da bo svetnica Gunčarjeva ob njeni razpravi, da "direktor ponuja samo probleme, ne pa rešitve" javno priznala svoje (bivše) posle s prejšnjim direktorjem, ki je stroške dela (plače...) dvignil v času mandata župana Trilarja (tudi danes jasnega nasprotnika novega direktorja) z malo manj kot 5 milijonov letno na -5 750 000! In ob tem "pozabil" uskladiti plače tistim, ki odvažajo smeti v snegu in pripeki!? Svetnica Gunčarjeva ima vso pravico, da pomaga urejati stanje v Komunali, a naj glasno in jasno pove, da je z njo služila kot podjetnica. Zakonito? Ni naša presoja. Moralno? Presodite sami!