OČITNO BO MESTNA OBLAST MORALA NAREDITI NEKAJ NEPOJMLJIVEGA, ZA KRANJ IZJEMNEGA: NAROČITI=UKAZATI BO MORALA ČETICI MESTNIH REDARJEV, INŠPEKTORJEV IPD., DA LEPEGA DNE ZAČNEJO DELATI SVOJE DELO IN NADZOROVATI IZVAJANJE ODLOKA V ZVEZI Z LASTNIKI PSOV IN PASJIMI IZTREBKI.

KOŠEV BO OČITNO DOVOLJ(PROBLEM VREČK OSTAJA NEREŠEN), PROBLEM PA JE POSTAL "INTERNACIONALEN" OD BITENJ DO KOKRICE, DA O MESTU NE PIŠEMO!

NEKAJ PRAKTIČNIH NAVODIL REDARJEM:

*VSTATI BO TREBA DOVOLJ ZGODAJ, KER LJUDJE PSE SPREHAJAMO ZJUTRAJ

*DELOVNIK BO TREBA MALO PODALJŠATI = LJUDJE PSE SPREHAJAMO PROTI VEČERU

TREBA BO IMETI POGUM IN OSTRO OKO, TUDI FOTOAPARAT NE BO ODVEČ!

ZAČNITE SKRBETI ZA NAŠE OKOLJE!!!!!!!!!!!