Buldožer bo odstranil česar ne bodo najemniki vrtičkov pri Čirčah! Po desetletjih popolne anarhije bo kmetijska zemlja spet postala to, kar je bila...Seveda pa je treba vedeti, da je bil interes dvojen: LJUDJE PAČ ŽELIMO SVOJ VRTIČEK, LASTNICI STA POVRŠINE LEPO ODDALI - ČEPRAV NE BI SMELI. IN POMISLITE: DRŽAVNE INŠPEKCIJE SE TJA NISO ODPRAVILE, A NEGODOVANJE V ZADNJEM ČASU JE PAČ PRINESLO VEČ UGOTOVITEV:

1.

Vrtičkov tam ne bi smelo biti, narejeni so nezakonito na kmetijski zemlji, ki za to ni namenjena.

2.

Izpeljani so postopki za odstranitev, ki je zdaj dejstvo.

3.

Povsem na dlani je, da nam na eni strani takih - UREJENIH - površin manjka in na drugi "na divje" nastajajo vrtički na zemlji, ki je (tudi) prve kategorije, obdelovalna, kmetijska.

VRTIČKE SO ZNALI UREDITI V LJUBLJANI IN TUDI V KRANJU MESTNA OBLAST O TEM RAZMIŠLJA. NI PA ZADEVA IZVEDLJIVA ČEZ NOČ: TREBA JE NAJTI PRIMERNO POVRŠINO, UREDITI VRTIČKE, DA NE BODO GROŽNJA OKOLJU AMPAK DEL OKOLJA. BOMO VIDELI...