Z objavo "odprtega gradbišča" Urše Manček&Matjaža Rakovca zaključuje Trma svojo "sago o stalnem prebivališču" kar se tiče Matjaža Rakovca, našega župana. DEJSTVA SO NASLEDNJA: MATJAŽ RAKOVEC IMA STALNO IN TUDI ZAČASNO PREBIVALIŠČE V KRANJU. PRIJAVIL SE JE KOT PREBIVALEC KRANJA PREDEN JE ZAČEL POLITIČNO KARIERO IN NA VOLITVAH ZMAGAL. OB TEM JE OBLJUBIL, DA BO SEBI UREDIL POGOJE, KI NE BODO DOPUŠČALI DVOMA O BIVANJU V KRANJU. DANES OBJAVLJAMO SKLEPNO DEJANJE: GRADBIŠČE JE ODPRTO, GRADNJA NJEGOVE HIŠE NA PRIMSKOVEM POTEKA. S tem je Trma (kot edini medij) spremljala uresničevanje pomembne obljube od začetka do - skoraj - konca. Bili smo edini, ki smo se pozanimali o tem, kje je prijavljen in kako v Kranju prebiva naš župan in bili smo prvi in edini, ki smo spremljali tudi njegovo naložbo v družinsko hišo. Seveda bomo kako korenito spremembo tudi objavili, dokler pa je ni, je naše stališče naslednje: gradbišče na Primskovem je za nas dokaz, da je župan obljubo izpolnil oziroma jo bo dokončno izpolnil. Pri tem poudarjamo, da je kot politik in župan javna osebnost in zato tudi naša radovednost. Prav tako pa ocenjujemo, da smo svojo nalogo opravili, zdaj je pač vse odvisno od tega, kdaj bo selitev družine (naš župan živi v drugi zvezi) v novo hišo...IN RAZUMELI BOMO, ČE NE BOMO POVABLJENI NA VSELITVENI ŽUR!

![](/img/matjažrakovecurša (2).jpg)