Vinko Hafner je bil doma iz Stražišča, umrl je v Ljubljani, star 96 let. V svojem življenju je iz delavca postal eden najbolj vplivnih politikov povojne Jugoslavije. Ko je Slovenija postala samostojna, je postal legenda z žuganjem srbskemu veljaku Miloševiću. Vsekakor pa ga bo Kranj pomnil kot najbolj vplivnega politika iz Kranja v bivši državi, do zdaj se mu je približala le Alenka Bratušek (ni rojena v Kranju) kot predsednica vlade in Janez Bohorič kot podpredsednik vlade Dušana Šinigoja. Vinko Hafner je do smrti ohranil držo, ki je mnogi niso zmogli: ko je minil njegov čas, njegov vpliv, njegova država, je odšel v pokoj dobesedno in se ni več vmešaval ne javno ne skrito v politiko. Toda za časa Titove Jugoslavije je bil izredno vpliven, član mnogih najvišjih teles in nosilec funkcij, konec koncev tudi partizan. Kranj je njegovo rojstno mesto, Trma daje pobudo, da mu postavi kip. Ne zaradi nostalgije po časih bivše države, zaradi osebnostne drže človeka, ki je skozi življenje šel pokončno, zvest načelom. To pa je danes redkost. Naj počiva v miru!