Dobre četrst stoletja mine, že je vse drugače: z Gorenjske je ministrov vse manj - kranjsko naklanski Karel Erjavec in Anja Kopač Mrak sta trenutno v slovenski vladi. A v prvi vladi smo imeli gromovnika Jelka Kacina, delo je bilo že takrat v ženskih rokah Jožice Puhar in Viktor Brezar je imel na skrbi malo gospodarstv ter Peter Vencelj izobraževanje. Sicer pa še v socializmu pomnimo Jakoba Piskernika kot ministra za energetiko, Janez Bohorič je bil celo podpredsednik vlade Dušana Šinigoja. Vse jih je po funkciji posekala Alenka Bratušek katere politična zvezda pa je potem zašla (v Kranj priseljena iz Žalca)! Kdo je danes najbolj vpliven Gorenjec v politiki? Korl, ajga!