Nekaj je jasno: UPRAVNA ENOTA KRANJ NI NE RTC KRVAVEC, NE PAŠNIMA SKUPNOSTIMA IZDALA NOBENEGA DOVOLJENJA ZA POČETJE NA KRVAVCU! IN ŠE NEKAJ: NA ZEMLJIŠČIH, KI SO OZNAČENA NA NASLEDNJI FOTOGRAFIJI /KARTI, VELJA REŽIM VAROVANJA NAŠE DEDIŠČINE!

1.

Na Krvavcu domnevno gradi lastnik RTC Krvavec Janez Janša oziroma gre za njegov objekt, ki dobiva nove dimenzije. Cesto (zatrdili, da eno osrednjo proti vrhu...) pa utrjujejo v sklopu pašne skupnosti.

2.

UE Kranj gradbenih dovoljenj ne RTC ne pašnima skupnostima v zadnjem letu ni izdala nobenega gradbenega dovoljenja.

3.

Inšpektorji so na delu glede morebitnih posegov v varovano dediščino. GRADBENA INŠPEKCIJA NAM DO ZDAJ NI ODGOVORILA NIČ.

4.

Na Krvavcu vzbujata pozornost novi cesti do objektov pomembnih Janeza Janše in Joca Pečečnika. Pesek za ceste, ki so v obnovi ali gradnji pa iz tele "krvavške jame"....