Lahko smo ponosni na kranjskega zdravnika, ki je s svojim delom in dosežki opozoril nase. Tudi starša sta zdravnika, Rok pa je ves čas študija in poklicne poti dokazoval bistveno: ZDRAVNIK NI POKLIC, JE POSLANSTVO POMAGATI DRUGIM. ČESTITAMO!