Do zdaj so šefi kranjske policijske uprave večkrat potrdili, da ni nobenih ovir, da kriminalist kot podjetnik deluje v okolju kjer deluje tudi kot - policist....

V Sloveniji smo se po izbruhu epidemije srečali s - korupcijo, ki jo je danes kot sum potrdila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Nabava zaščitne opreme je področje kjer se je dogajalo marsikaj. V kranjski občini so v zadnjih mesecih kupovali zaščitne maske. Eden od dobaviteljev je podjetje ADS - EFEKT katerega lastnik in direktor je Danilo Šenk. DOPOLDNE JE V DRŽAVNI SLUŽBI IN PLAČAN IZ PRORAČUNA KOT KRIMINALIST KATEREGA DELOVNO PODROČJE JE TUDI KRANJ KJER PA POPOLDNE KOT PODJETNIK PRODAJA ZAŠČITNO OPREMO (VSAJ) MO KRANJ, TOREJ DRŽAVI. V NEKAJ MESECIH JE TAKO NJEGOVO PODJETJE PREJELO 35 000 EVROV ZA DOBAVO MASK, SAMO V SEPTEMBRU 20 000 (VSI PODATKI ERAR, državni portal Kpk)

Uspešno poslovanje z občino, javnimi zavodi ipd. je do zdaj podjetju kranjskega kriminalista prineslo preko 200 000 evrov prihodkov iz kranjske mestne blagajne. Prej je bil organizator prireditev oziroma je skrbel za ozvočenje, po izbruhu virusa pa je začel s posli z maskami. Kot nam je pojasnil, je z MO Kranj posloval takole:

Zaradi možnosti, da pri javnem naročanju razpisi niso potrebni v času krize z virusom do vsote 40 000 evrov (prej 20 000 evrov), vsota ni sporna - toda: KAKO JE MO KRANJ POVPRAŠEVALA PO MASKAH PRI PODJETJU KRIMINALISTA, KI SE DO TEDAJ S TEM SPLOH NI UKVARJALO NITI NI RAZVIDNA KAKA DODATNA REGISTRACIJA IPD. NA TO TEMO, BOMO ŠE SKUŠALI IZVEDETI. ZVEDELI PA SMO, DA SICER NA MO KRANJ ODLOČA O NABAVAH KOMISIJA (župan Rakovec, direktor uprave Rozman, šef financ Tavčar), V NAJHUJŠI NUJI OB ZAČETKU KRIZE PA SO BILI NAKUPI DOBESEDNO ČEZ NOČ, ČE JE OPREME (Z)MANJKALO.

Posebnost poslov podjetja kranjskega kriminalista pa je tudi spletna stran NADENIMASKO.SI, ki deluje na istem naslovu kot ADSEFEKT. Pravo presenečenje sledi, ko najdemo na spletu pohvale "zadovoljnih strank" kar dokazuje, da se za to stranjo (domena je registrirana na sorodnika Danila Šenka) "skriva" podjetje, ki je še do včeraj organiziralo prireditve, ozvočenja ipd. Med zadovoljnimi strankami je tako MO Kranj /župan Rakovec/ kot Center za socialno delo v Kranju!!! Toda: če mislite, da kupujete maske na tej spletni strani, jih dejansko pri podjetju na istem naslovu oziroma pri - Danilu Šenku.

SE NADALJUJE