Mestna občina Kranj ima samo en (kranjski) medij: TRMO! Gorenjski glas ima res sedež v Kranju, a je naravnan gorenjsko in Radio Kranj je vse prej kot "kranjski" glede na lastništvo in vsebino, ki je centralizirana...Trma je od 17.4.2020 edini res kranjski medij, ki izhaja v Kranju, ga urejamo in pišemo (večina) kranjski avtorji! V Sloveniji se z naborom in pregledom medijskih objav ukvarja Klipping d.o.o. in uporabniki storitev plačujejo, da že zjutraj prejmejo nabor objav - TAKO IZ NAŠEGA PRORAČUNA PLAČUJEMO, DA VSI PREJEMNIKI TEH STORITEV DOBIJO PREGLED OBJAV O KRANJU. NA PRIMER: KAJ O NAS POROČA RADIO SORA, KI JE - ŠKOFJELOŠKI RADIO!? SEVEDA PA V TEM NABORU NI TRME PA ČEPRAV SMO VPISANI V REGISTER MEDIJEV.... Se spomnite, da so na zadnji seji mestnega sveta v Kranju naše svetnice in svetniki "rešetali" prav pojavljanje Kranja (tudi mestnega sveta in njegovega dela) v medijih? In je bila kot tisti medij, ki objavlja EDINI IN NEPRISTRANSKO (DOPUŠČAMO VSA DRUGAČNA MNENJA IN OCENE) omenjena samo - TRMA?! Objave na Trmi ni mogoče najti v naborih Klipiinga, ki ga vsak dan dobijo po elektronski pošti vsi pomembni (?) v MO Kranj.....