Izdano je gradbeno dovoljenje za priključek Britof - Hotemaže. Po desetletjih čakanja na to obvozno prometno povezavo končno zadnje dejanje. Gradnja? Letos verjetno težko, pomladi pa zanesljivo! Več občin (Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor) ima korist od tega priključka, ki je po zgrajeni obvoznici proti Britofu ostal "mrtev"....ZDAJ JE KONČNO DRŽAVA ZAKLJUČILA POSTOPKE, CENA PRIKLJUČKA JE 5,3 MILIJONE = VSE PLAČA DRŽAVA!