Župani sedmih občin (100% lastniki Komunale) so danes na svoji prvi redni skupščini po novem odloku soglasno potrdili zaveze glede dodatkov delavcem, ki so jih oblikovali v sporazumu v začetku meseca! Prav tako so potrdili (kar je potrdilo tudi že sodišče), da je Matjaž Berčon direktor Komunale, Mojca Košir Štojs pa ni v.d. direktorja. Vsi sklepi, ki jih je sprejela skupščina /podprla sta jih predstavnika Kranja Zoran Stevanović in Preddvora Florjan Bulovec/ so tako tudi dejansko nični. Utemeljitev za to pa je v nepravilnem sklicu in nepravilnem odločanju "Stevanovićevih skupščin"! S tem je mesec burnih dogajanj v Komunali končan, a problemov v javnem podjetju ni konec: tudi tu so si lastniki zadali nalogo, da stanje v javnem podjetju uredijo, izboljšajo. Zdaj je torej na odgovornih - prvi poklican Matjaž Berčon in z njim župan največjega lastnika Matjaž Rakovec - da delajo in se manj ukvarjajo s takimi ali drugačnimi skupščinami, sklicanimi po bifejih. Trma bo dovzetna za vsako informacijo o stanju v Komunali, ki bo temeljila na dejstvih in dokumentih tudi v prihodnje!