Naš bralec nas je seznanil, da je župan sledil pobudi, da je treba zapreti dostop do divjega odlagališča na Planini o čemer so govorili tudi svetniki na seji. Zdaj je dostop otežen kar bo marsikomu preprečilo odlaganja odpadkov. "Čega grajamo, ga tudi pohvalimo!" trdi bralec Trme in z veseljm mu pritrdimo!