Ko jih človek gleda, jim čestita in jih občuduje. Na okoli 40 na soncu delajo. Krožišče Stražišče-Bitnje dobiva svojo podobo, mi malo čakamo v pločevini s klimo in se je zimo: oni so pa na soncu in delajo. Vprašanje: kaj bo na sredini krožišča? Kot je zapisal raziskovalec zgodovine teh krajev ob cesti proti Škofji Loki Janko Proj, so to "lončkarji" po izdelkih iz gline, ki jo je tu še vedno nekaj. Bo torej na sredini križišča glinen izdelek, ki bo povedal, da so tod doma ljudje, ki so imeli na eni strani hiše in poslopja, na drugi polja. Vsaka hiša je imela tudi vodnjak, ilovnata zemlja pa je dala osnovo za strešnike ali glinene izdelke....KS Bitnje zbira predloge za "vsebino" krožišča....ki bo gotovo avgusta!