Kanalizacija za cono Laze, ki jo želi zgraditi MO Kranj, bo po zaslugi šlamparij Ministrstva za okolje in prostor, še bolj odmaknjena (če sploh kdaj bo...)! Upravno sodišče je ugotovilo okoljski organizaciji, ki se je v imenu civilne pobude iz Stražišča pritožila. Bistvo: sodišče ni ugotavljalo (ne)smiselnosti gradnje kanalizacije - je pa ugotovilo, da je Ministrstvo za okolje in prostor neutsrezno obravnavalo pritožnika in sklep je jasen: ZADEVA SE ZAČNE OD ZAČETKA NA UE KRANJ S POSTOPKOM ZA GRADBENO DOVOLJENJE... Cona Laze je primer "socialističnega svinjanja okolja", ker so tam domnevno pred desetletji zakopavali odpadke Save in so potem izcedki onesnaževali okolje. Toda cona Laze je tudi primer "demokratične anarhije", ker je po osamosvojitvi tam nastalo okoli 25 podjetij od katerih mnoga potencialno nevarna za okolje, ker se - na primer - ukvarjajo s predelavo nevarnih odpadkov. LJUDJE V OKOLJU SO SE POVEZALI V CIVILNO POBUDO IN ŽELIJO UREDITI PROBLEM. TU PA NASTOPIJO TEŽAVE: MO KRANJ - PREJŠNJI IN SEDANJI ŽUPAN - ŽELI UREDITI KANALIZACIJO NA NAČIN, KI NE USTREZA CIVILNI POBUDI IZ VEČ RAZLOGOV. ZA OBČINO PA JE TO OSNOVNI KORAK K REŠEVANJU ZADEV IN ZATO STA SI Z REŠITVAMI VSAKSEBI, DEJANSKO PA NI REŠENEGA NIČ: NE ONESNAŽEVANJE OD PREJ, NE MOREBITNO OD ZDAJ, NE ZA NAPREJ (ENO OD POJETIJ JE ŽELELO POVEČATI ZMOGLJIVOST PREDELAVE ODPADKOV). Zahteve so jasne: cono zapreti, preseliti...kar pa je realno nemogoče. Zato je cona Laze obstala v coni sporov, sodišč ipd. kar pa vsako rešitev odmika v prihodnost. Ljudje pa si želijo in hočejo zdravo in čisto okolje....in zato bo prej ali slej kompromis pri načinu in poteku reševanja cone Laze stvari premaknil z mrtve točke. Uspeh tožbe na sodišču pa v praksi pomeni, da se postopki začnejo od začetka....PRILAGAMO DEL SPOROČILA ZA JAVNOST ORGANIZACIJE AAG, KI ZASTOPA INTERESE CIVILNE POBUDE IZ STRAŽIŠČA!