Po besedah direktorja Matjaža Berčona bo konec tega leta Komunala brez izgube, ker so dvignili cene in delujejo tudi na trgu.Lepo. Zavezo glede podražitev objavljamo in hranimo. Ker uporabnike seveda zadeva od nekdaj vsako povišanje cen! Mimogrede: prejšnji upravi lastniki razrešnice niso podelili, ker jo očitno imajo za odgovorno za stanje v JP Komunala Kranj. Ne glede na to, da je direktor "spokal" že lani, se bodo repi za njim še vlekli....Plačamo vse mi, s položnicami!