Dopis, ki so ga prejeli ljudje, povezavi v civilno pobudo v Besnici, je lahko:

1.

Nevarna zloraba, ker nima ne podpisa uradne osebe, še manj župana Rakovca kot predstavnika občine. Je brez žiga kar njegovo verodostojnost postavlja pod vprašaj. VSEKAKOR PA JE SRAMOTNO PODCENJEVANJE OBČANK IN OBČANOV Z NAČINOM IN VSEBINO. POVEDATI JE TREBA, DA JE JANEZ ZIHERL BIVŠI URADNIK MO KRANJ IN NOVI DIREKTOR UPRAVE OBČINE DOMŽALE! SE MORDA ŠE POD LABODJI SPEV SVOJEGA UREJANJA NAŠEGA PROSTORA NI ZMOGEL-HOTEL-UTEGNIL PODPISATI? JE TA DOPIS LAHKO UČNI IZDELEK NA KAKI VISOKI ŠOLI ZA NAŠE URADNIKE? ALI JE PREPROSTO JANEZ ZIHERL SAMO MASKA ZA AVTORJA...NE VEMO, A SE SPRAŠUJEMO!

2.

Dokaz za delovanje kranjske oblasti kjer podžupan ustvari dokument, a ga ne pošlje ampak naj bi ga poslal podrejeni, ki pa se ne podpiše in občina ne doda žiga!? MANIPULACIJA POD KATERO JE KOT TISTI, KI PREDSTAVLJA OBČINO PODPISAN - MATJAŽ RAKOVEC, ODGOVOREN ZA SLEHERNI DOPIS, KI Z MOK POTUJE KAMORKOLI! NAŠA BRALKA IZ STRAŽIŠČA NAS JE OPOZORILA NA TO, DA JE AVTOR DOKUMENTA EN JANEZ, POŠILJALTELJ PA DRUG JANEZ...

3.

Civilno pobudo sta v Besnici in drugod "ustanovila" MATJAŽ RAKOVEC kot župan in PRIMOŽ BAVDEK kot predsednik sveta KS. PRVI MOŽ OBČINE JE OD LETA 2020 Z NESPORNO POMOČJO URADNIŠTVA SKUŠAL ZASEBNO POBUDO DVEH PODJETNIKOV SPREMENITI V PROSTORSKO REŠITEV ZA SNEŽNA DOŽIVETJA Z DVORANO IN HOTELI IN O TEM POČETJU NI NA NOBEN NAČIN OBVESTIL LJUDI, KI JIH TO ZADEVA (LASTNIKOV ZEMLJIŠČ, PREBIVALCEV). ČETUDI TO OMOGOČA ZAKONODAJA, JE ZADNJI DOPIS SAMO POTRDITEV ODNOSA DO OKOLJA IN LJUDI, KI JIH PREDSTAVLJA TUDI KRAJEVNI FUNKCIONAR PRIMOŽ BAVDEK KOT VODJA VETA KS BESNICA. Danes je zgodba končana, projekt je pokopan, a lekcija je na dlani: tako županovo kot funkcionarjevo delovanje je povzročilo - upor. Civilna pobuda, lastniki zemljišč, varuhi okolja, lovci ipd. so sa tisoči podpisov rekli obema na fotografiji...