17. maja je MO Kranj /odgovorna oseba Matjaž Rakovec, župna/ odprla Bleiweisov park in ga izročila v uporabo. Za to pa ni pridobila uporabnega dovoljenja kar nam je potrdila UE Kranj, inšpektorji pa opravljajo zaradi tega ustrezen postopek, ker je gradbeno dovoljenje PO ZAKONU OBVEZNO! Oglasil pa se nam je bralec in s spletne stra MO Kranj posredoval dokumente o objektih, ki naj ne bi imeli uporabnih dovoljenj (nekateri že leta....). MI SMO VPRAŠANJA ZASTAVILI ODGOVORNIM IN ČAKAMO ODGOVORE, TOLE PA SO OBJEKTI, KI "OBRATUJEJO" BREZ DOVOLJENJA ? Ko bomo odgovor prejeli, ga bomo takoj objavili.

Na uradnih dokumentih naj bi rumeni kvadratek pomenil, da ni uporabnega dovoljenja!?