Mestni svet bo prihodnji teden Kranju "podaril" novo osnovno šolo! OŠ Simona Jenka sodi med največje v državi po številu otrok, podružnic, učiteljev - zdaj naj bi prenovljena osnovna šola pri Prešernovem gaju dobila samostojnost: imenovala se bo OŠ Janeza Puharja! Odlok o tem bo tudi spremenil marsikaj - šola bo imela svoj šolski okoliš, a tudi svoje vodstvo ipd. Potem, ko smo dolga leta čakali na to, kaj se bo z njo zgodilo, je sedanja oblast zaključila prenovo in šola je razbremenila tako pri osnovnem šolstvu kot otroškem varstvu....Seveda je treba vedeti, da je "prvotna" OŠ Simon Jenko bila tukaj doma, potem pa je bila nova zgrajena malo proč in del bivše osnovne šole je posta Ekonomska šola....pa smo v Kranju zgradili novo (zdaj Prešernova gimnazija), prazno stavbo pa je dobila od države v last občina. Župani so sicer vedno poudarjali, da ji je treba dati novo vsebino - letos jo je dobila. KRANJ TOREJ DOBIVA NOVO OSNOVNO ŠOLO!