Janko Proj je živa zgodovina Bitenj in še česa zraven. Čeprav po stroki ni zgodovinar, je to po duši: o svojem kraju in njegovih prebivalcih ogromno ve in rad pripoveduje, tudi knjigo je že napisal. "Lončkarji" (prebivalci Bitenj, ki so res velika vas med Kranjem in Škofjo Loko) so nekoč izdelovali glinene lončke za živo srebro, danes pa na vse to spominja simbol v krožišču. Janko Proj je predlagatelj in idejni oče, KS Bitnje pa zaslužna, da se je ta okoli 1400 evrov drag projekt uspešno zaključil in od danes stoji na ogled vsem, ki se vozijo mimo. Če bi bilo več ljudi kot je Janko, bi verjetno o našem okolju vedeli več, tako pa je posebej dragocen za Bitnje, ki imajo pestro in pisano zgodovino!