Trmo smo odprli za vse informacije v času virusa in o tem obvestili tudi vse svetnice in svetnike MO Kranj. Barbara Gunčar /podjetje Nets/ nam je sporočila, da izvajajo e seminar (torej na spletu) za domove starejših oziroma izobražujejo vse o ravnanju v kriznem času oziroma ob epidemiji! Dogaja se!