Spletnik Trma predlaga danes, ob razglasitvi konca epdimije/pandemije: MESTNA OBČINA KRANJ NAJ LETOŠNJO NAGRADO NAMENI PROSTOVOLJKAM IN PROSTOVOLJCEM, KI SO V ČASU KRIZE PRIŠLI POMAGAT IN SEVEDA POLEG NJIH ŠE NAJBOLJ OBREMENJENIM V ČASU KRIZE (MEDICINSKE SESTRE, NEGOVALKE IPD. V DOMOVIH, ZDRAVSTVENO OSEBJE IPD.! Ker je nagrada denarna, naj bo za vse njih pripravljeno srečanje z ustrezno vsebino (kultura, glasba) in pogostitev, vsak pa naj ob tem prejme simbolično darilo MO Kranj za spomin na čase, ko s(m)o se odzvali na ogrožanje našega zdravja in življenj!

Pobudi naslavljamo na vse svetnice in svetnike MO Kranj kot tudi na župana Kranja z namenom, da v zgodovini mesta ostane zapisano, da smo dojeli, sprejeli in razumeli pomoč naših someščank in someščanov ob hudi preizkušnji! S tem bomo prihodnjim generacijam pokazali, da znamo ceniti tisto kar Slovence in seveda naše občane združuje od nekdaj: "Ko je težko, držimo skupaj in si pomagamo!"