Pa smo dočakali zagotovilo, da bodo odgovorni z MO Kranj "na prijateljski, državniški in delovni obisk" (kot zapišejo v diplomaciji) pripotovali v Bitnje kjer se občani pritožujejo nad...Pa saj se povsod, taki ljudje pač smo in terjamo, da nam občina probleme reši...Ni tako preprosto, ampak: druge poti ni! Je pa pri teh malih problemih malih ljudi seveda test občinske uprave vsakodneven in trajen - tečnih ljudi nikoli ne zmanjka, problemov tudi ne! Jasno pa je še nekaj: odgovornost za ravnanje v prometu nosi najprej vsak sam in če kdo krši predpise in s tovornjakom vozi tam kjer ne bi smel, to ni odgovornost občine. **Kaj je vedno za občane najbolj pozitivno, ključno, pomembno: ČE S POMOČJO OBČINE IN NJENIH (JASNO: IZ NAŠIH ŽEPOV PLAČANIH) URADNIKOV REŠIJO KAKO TEGOBO IN JE POTEM VSAKDAN LEPŠI...**Objavljamo za ilustracijo še eno prošnjo občana, ki hodi mimo pokopališča in se boji, kdaj mu bo suha veja padla na glavo..

Dokler bomo (tečni) občani in občanke, ne bo zmanjkalo dela za občinske uradnike, komunalo in tako nprej....