Treba je takoj ugotoviti: imamo oblast, ki zmore žrtovati soboto za Kranj. Mi, ki nismo sodelovali, smo počeli kaj drugega - župan, podžupana, mestne svetnice in svetniki in seveda uradnice in uradniki in vsi ostali so se pridružili okoli 30 društvom in s Klemenom Markljem (taborniki so "duša" tega projekta) ustvarili celoto, ki ji rečemo: dobro delo za lepše mesto in okolico! Dodati je treba še zelo pohvalno zamisel o tem, da Kranj dobi digitalni zemljevid lokacij kjer ljudje odlagajo smeti in svinjajo narovo. Današnji izplen: 14 ton odpadov manj in neskončno veliko dobrih občutkov več: KRANJ NE GLEDA STRAN AMPAK UKREPA! Akcija ima dolgoletno tradicijo, letos je dobila digitalni dodatek in seveda potrditev, da nam za naše res lepo okolje ni vseeno! Podžupan Janez Černe (mimogrede: stanovalec ožjega mestnega jedra) je eden tistih funkcionarjev, ki kuha za dober namen, pobira smeti in dejansko pokaže, da mu ni vseeno...