Podjetje Flora Sport d.o.o je do zdaj prejelo za urejanje zelenic ipd. po koncesijski pogodbi vsega 400 000 evrov ali manj. Od leta 2019 namreč zaslužek za storitve po pogodbi curlja iz mestne blagajne na nek drug naslov in ne podjetju Matjaža Kumra, direktorja in lastnika. KAKO JE TO MOGOČE IN KDO PREJEMA JAVNI DENAR? Ta vprašanja so za zdaj naletela na gluha ušesa pri MO Kranj kjer je ZA FINANCE ODGOVOREN MIRKO TAVČAR.

1.

Kaj počne koncesionar s svojim zaslužkom, je njegova stvar. A očitno pri tem sodeluje MO KRANJ, KI DENAR NAKAZUJE NEKOMU TRETJEMU,ki je domnevno v nekem odnosu s Floro Sport d.o.o, ki je po pogodbi upravičeno podjetje za prejem evrov iz mestne blagajne.

2.

Kljub ponovljenim vprašanjem, točnega odgovora nismo prejeli. Kajti nesporno in jasno je, da velika večina denarja za Floro Sport d.o.o odteka drugam. Ali in zakaj je to mogoče, bomo preverili in preverjamo. Ker to pomeni, da s tem javnim denarjem za svoje finančne storitve nekdo tretji tudi zasluži. Zopet: nimamo nič proti oziroma se ne vtikamo v posle zasebnih podjetij. A FLORA SPORT JE KONCSIONAR KJER JE PLAČILO IZ JAVNEGA DENARJA, KI GA NAKAZUJE KRANJSKA MESTNA BLAGAJNA, NA OBČINI PA SO SE DO ZDAJ IZOGNILI NAVEDBI, KOMU IN KDAJ SO KAJ PLAČALI - A BODO POJASNILA MORALI DATI, KER GRE ZA JAVNI DENAR, KI GRE V ZASEBNE ROKE.

3.

ZAKAJ MO KRANJ "JEMLJE KRIVDO" NASE OZIROMA JE ZA ODKUP TERJATEV KRIV 30 DNEVNI ROK, JE NENAVADEN. TAK ROK VELJA ZA MNOGE, KI KARKOLI PREJEMAJO OD MO KRANJ /ZNANO IZ PRVE ROKE/ IN JE OBIČAJNA PRAKSA. PREDVSEM PA JE BIL ZNAN IN JE DEL POGODBE, Z NJIM STA SE STRINJALA MOK IN FLORA SPORT....

4.

ZAKAJ NI BIL DENAR NAKAZAN KONCESIONARJU IN BI POTEM ON POPLAČEVAL SVOJE STROŠKE, NAM NI ZNANO. VSEKAKOR PA KONCESIJSKA POGODBA IZRECNO TAKEGA ODNOSA NE PREDVIDEVA KAR PA NE POMENI, DA JE PREPOVEDAN.

5.

MESTNA OBČINA KRANJ TOŽI FLORO SPORT D O O V ZVEZI Z ISTO KONCESIJSKO POGODBO PO KATERI NAKAZUJE DENAR TRETJI PRAVNI OSEBI. PODLAGA ZA TOŽBO JE PRAVNOMOČNA ODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE, V SPORU PA ŠE NI BILO ODLOČENO NA SODIŠČU. TOŽBA JE BILA VLOŽENA LETA 2020.