Mesto je živo, če je v njem življenje in življenje prinašamo ljudje.....Vlagateljev v mestno središče očitno le je nekaj. Dobro za Kranj!