Po naših podatkih je na šoli 5 šestih razredov. Starš (podatke hranimo v uredništvu) nam je poslal sporočili, ki ju bomo skušali preveriti.

Ravnatelj Pavel Srečnik vodi šolo res zelo dolgo. A Trma je presoja ne učiteljev, ne ocen, še manjdrugih okoliščin. Spoštujemo avtonomijo in objavljamo protest starša predvsem zato, da bi pojasnila pridobili tisti, ki jih želijo.