Zaplet pred sprejetjem dnevnega reda današnje seje: SVETNICA NSi IRENA DOLENC PREDLAGA PONOVITEV GLASOVANJA O IGRALNICI V PLANETU KRANJ!!!! To - po njenem - omogoča poslovnik mestnega sveta, ponovitev glasovanja pa se je že dogajala. Svetnica smatra, da je bilo pri glasovanju marsikaj spornega (ob 32 prisotnih je bil izid 12:11 za igralnico....)! TRENUTNO JE SEJA, KI POTEKA NA DALJAVO, MOTENA ZARADI TEHNIČNIH ZAGAT POSAMEZNIH SVETNIKOV!