Kdo je Marja Boršnik? Vprašanje, vredno 5000 evrov (po prosti oceni podžupana Bojana Homana,SDS)! Literarna zgodovinarka je delala v Kranju, a rojena je bila v Borovnici in umrla je na Mljetu (1982). Zdaj bo zaradi kranjske čistilne naprave dobila razstavo (pripravila jo bo knjižnica), knjigo (sodelovala bo MO Kranj) in tematsko gozdno pot tam kjer je nekoč delovala - zdaj pa živi oziroma deluje njena družina!!! Kaj ima Kranj s tem? Veliko: to je eden pogajalskih biserov Bojana Homana etc. (župana tako rekoč ni videti zraven kar je naravnost grozljivo dejstvo glede na pomen vsega), ki so morali tudi take kupčije vključiti v zgodbo o pridobivanji dovoljenj za čistilno napravo. Zdaj krajani izpostavljajo čisto konkretne zahteve, a že knjiga, razstava in ureditev poti vsekakor ne bo ravno poceni... Krajani Špikove ulice in okolice namreč opozarjajo, da jih mestna oblast 13 let na...... za asfaltiranje domače ulice! Kot višek odnosa občine do njih pa navajajo naslednje dejstvo: čeprav so pri nakupu hiš kupili tudi sorazmerni delež skupnega zemljišča, je občina za 30 000 evrov na dražbi to zemljišče prodala še enkrat! Je potem čudno, če isti ljudje ne pristanejo kar tako, da se jim čistilna naprava približa na nekaj deset metrov bližine? In še tale biser: 2 000 000 (dva milijona) naj bi do zdaj stali projekti, ki so jih spreminjali vsaj trikrat v šestih letih!!!!! Spori z gradbenim dovoljenjem torej niso nedolžni: postopek se lahko zavleče. In pomislite: naš podžupan se boji medijev in njihove prisotnosti ob sestankih kjer se odloča o milijonih in novih posegih v naše žepe!!!! Krajani Drulovke in Orehka kažejo tudi na svojo KS, ki je popolnoma apatična, zlasti pa opozarjajo: ne bomo dovolili, da v časovni stiski sprejmemo odločitve, ki so nam v škodo. Za časovno stisko niso krivi krajani, ki so jih z razstavami in knjigami in še čem očitno začeli mehčati na vse načine....